Behöver det Snabbt? För Ovan ?499.99 Gratis NÄSTA DAG LEVERANS på godkända Poster.
Leverans Information
663 41 Hammarö, Sweden
Mån. - Lör. 10:00 - 09:00

Kundvagnen

HemRegler & Villkor

Vänligen läs dessa Villkor noggrant innan du använder den Nordiska Kemikalier webbplats. Genom att besöka och använda vår webbplats, accepterar du att vara bunden av dessa Villkor. Om du inte samtycker till någon del av dessa villkor, vänligen avstå från att använda vår webbplats.

  1. Produktinformation och Användning

Nordiska Kemikalier utgör en plattform för försäljning av juridisk forskning kemikalier som är avsedda för vetenskapliga och experimentella ändamål. Informationen på vår hemsida är för utbildnings-och informativt syfte och bör inte betraktas som medicinsk eller juridisk rådgivning. Det är ditt ansvar att säkerställa överensstämmelse med lokala lagar och förordningar när det gäller inköp, innehav och användning av forskning kemikalier.

  1. Åldersgräns

Att använda vår webbplats, och för att köpa produkter från de Nordiska Kemikalier, du måste vara minst 18 år gammal. Genom att besöka och använda vår webbplats, bekräftar du att du är myndiga i din jurisdiktion.

  1. Produkt Tillgänglighet och Prissättning

Vi strävar efter att säkerställa en korrekt produkt information, tillgänglighet och prissättning på vår hemsida. Men, fel, felaktigheter eller utelämnanden som kan förekomma. Vi förbehåller oss rätten att korrigera eventuella fel, uppdatera information, ändra eller avbryta produkter när som helst och utan föregående meddelande. Priserna kan komma att ändras utan föregående meddelande och inkluderar inte eventuella skatter, tullar eller avgifter sjöfart.

  1. För Placering och Acceptans

Genom att placera en beställning på vår hemsida, gör du ett erbjudande att köpa utvalda produkter enligt dessa Villkor. Vi förbehåller oss rätten att acceptera eller avböja vilken ordning som helst efter eget gottfinnande. För godkännande bekräftas genom att skicka ett e-postmeddelande till den e-postadress du angav vid kassan. Avtal om köp av produkter bildas endast efter vårt godkännande.

  1. Betalning och Säkerhet

Vi använder oss av säker betalning metoder för att skydda din personliga och finansiella information. Du samtycker till att tillhandahålla korrekt och fullständig information om betalning för alla beställningar på vår webbplats. Om vi misstänker att någon olaglig eller obehörig verksamhet, förbehåller vi oss rätten att avboka din beställning och vidta lämpliga rättsliga åtgärder.

  1. Frakt och Leverans

Vi strävar efter att behandla och skicka order omgående. Frakt tider och leverans uppskattningar tillhandahålls i informativt syfte och kan variera beroende på din plats. Eventuella tullavgifter, skatter eller andra avgifter som uppkommit under frakt är kundens ansvar. Vi är inte ansvariga för förseningar, skador eller förluster som kan uppstå under transporten.

  1. Immateriella Rättigheter

Allt innehåll på den Nordiska Kemikalier webbplats, inklusive men inte begränsat till, text, bilder, logotyper, varumärken och programvara, tillhör Nordiska Kemikalier eller dess licensgivare och skyddas av lagar om immateriell egendom. Du får inte reproducera, modifiera, distribuera eller använda innehåll från vår webbplats utan vårt föregående skriftliga samtycke.

  1. Begränsning av Ansvar

Nordiska Kemikalier och dess dotterbolag, chefer, anställda, ombud skall inte vara ansvariga för några direkta, indirekta, oförutsedda skador, följdskador eller skadestånd till följd av eller i samband med användning av vår webbplats eller köp av våra produkter. Vi gör inga garantier eller utfästelser, uttryckliga eller underförstådda, avseende riktigheten, tillförlitligheten eller fullständigheten av innehållet på vår hemsida.

  1. Ersättning

Du samtycker till att gottgöra och hålla Nordiska Kemikalier och dess dotterbolag, chefer, anställda och agenter skadeslösa från alla anspråk, förluster, skador, skadestånd eller utgifter, inklusive advokatkostnader, till följd av din användning av vår webbplats eller brott mot dessa Villkor.

  1. Gällande Lag och Jurisdiktion

Dessa Villkor skall regleras av och tolkas i enlighet med lagarna i Skandinavien. Alla tvister som uppstår ur eller i samband med dessa Villkor skall omfattas av den exklusiva behörigheten av domstolarna i Skandinavien.

Vänligen se vår Sekretesspolicysom reglerar insamling och användning av din personliga information på vår hemsida.

Obs: Dessa Termer och Villkor kan ändras utan föregående meddelande. Vänligen hänvisa till den senaste versionen av våra villkor på vår hemsida eller kontakta vår kundtjänst för att få alla uppdateringar och förtydliganden.

sv_SESwedish
X